Erfgoed Vereniging ontvangt donatie van Vereniging Zwaluwse Havenbelangen

Onlangs is door het toemalige bestuur de Vereniging Zwaluwse Havenbelangen (ZHB) opgeheven.
In het verleden zette deze vereniging zich in voor de belanghebbenden van het Zwaluws Haven Gebied en met name om de Zwaluwse Haven en het omliggend gebied te ontwikkelen.

De vereniging is opgericht in 2001. Aangezien er lange tijd geen activiteiten meer werden uitgevoerd door deze vereniging, is deze onlangs opgeheven.

De Vereninging Zwaluwse Havenbelangen heeft besloten het batige saldo van de vereniging te verdelen onder twee Zwaluwse verenigingen.
De Zwaluwse Erfgoedvereniging is er daar een van en heeft het mooie bedrag van € 690,43 mogen ontvangen.

Wij zijn het bestuur en de leden van de Vereniging Zwaluwse Havenbelangen hiervoor zeer erkentelijk.