Lid Worden

logo-willem-snickerieme
Wilt u ook lid worden van Erfgoed Vereniging Heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe?
U kunt de keuze maken uit:
1 – Lidmaatschap:
Tenminste 3 maal per jaar komt er een tijdschrift uit voor de leden in de vorm van `De Bùrt’, waarin plaatselijke gebeurtenissen uit het verleden de revue passeren. Daarnaast ontvangt u eenmaal per jaar een thema nummer van `De Bùrt’, waarbij de volledige uitgave in het teken staat van een specifiek thema.
Verder worden er ook tentoonstellingen en lezingen georganiseerd.

Het lidmaatschap bedraagt € 23,00 per jaar
Bij automatische incasso € 22,00 per jaar

2- Donateur
De donateurs ontvangen geen tijdschrift ‘De Bùrt’.
Donateurschap bedraagt minimaal €5,00

Lidmaatschap

Bank gegevens


Wilt u liever persoonlijk contact opnemen, dan kan dat.

Email:  administratie@erfgoedzwaluwe.nl
Telefoon: 06 – 23225972