Algemene Leden Vergadering en Afscheid Otte Strouken

Algemene Leden Vergadering

Afgelopen dinsdag 26 maart hield onze Erfgoedvereniging de Algemene Leden Vergadering.
Er waren ongeveer 40 leden aanwezig.
Een aantal onderwerpen zijn behandeld, waaronder:

  • Er is de leden naar hun mening gevraagd om het kanon bij Schuddebeurs staat te verplaatsen naar een meer zichtbare en bereikbare plek.
  • Verder zijn er vrijwilligers gevraagd om het mogelijk te maken dat op 5 mei 2020 de in 2015 uitgezette bevrijdingsroute weer te rijden.

Afscheid voorzitter Otte Strouken

Onze voorzitter Otte Strouken heeft zich na zijn bijna 6 jarige voorzitterschap niet meer herkiesbaar gesteld.
Wij hebben tijdens de Leden Vergadering afscheid van hem genomen met waarderende woorden en een bos bloemen.

Wij willen Otte en ook Ansje bedanken voor de langdurende gastvrijheid in het Hooghuys tijdens de bestuursvergaderingen en hun inzet hiermede met de havenfeesten en opening van o.a. het themajaar Familienamen.

Door het bestuur is voorgesteld Bernard Teeuwen na zijn verkiezing als bestuurslid  te benoemen als interim-voorzitter voor de periode van één jaar waaraan de leden hun goedkeuring gaven.

Heemkwis

Na afloop van de vergadering was er een Heemkwis over met name plaatselijke gebeurtenissen. De kwis was uitgewerkt door onze bestuursleden Lisette van de Weijer en interim-voorzitter Bernard Teeuwen.
Deze was ook toegankelijk voor niet leden.

De winnaar was Anne Riet Aarts.
De kwis werd door de leden als zeer interessant ervaren dus zullen we dit in de toekomst gaan herhalen.