Aankondiging themaboek 2019: Het leven van Rodekruiszuster Catharina Nelemans

Catharina Nelemans met de Rodekruisband om en fiets waar zij zich heel veel mee verplaatste

Hoewel het nog even duurt, kondigen we het Themaboek voor 2019 aan. Oorspronkelijk zou het komende nummer van de Bùrt al het thema nummer zijn, maar de Erfgoed Vereniging heeft ervoor gekozen om dit tot november uit te stellen, op dat moment valt het samen met het 75-jarige jubilum van de bevrijding van Lage Zwaluwe.

Het themaboek staat volledig in het teken van  Rodekruiszuster Catharina Nelemans is.
Mevrouw Nelemans speelde in die tijd een grote rol in de dorpen.
Velen waren met haar hulp geëvacueerd. Degene die waren gebleven leefden, veelal in schuilkelders omdat het dorp aanhoudend onder granaatvuur lag.
Dit werd afgevuurd vanaf de overzijde van de rivier tot aan de capitulatie van 5 mei 1945.

Omdat de waterleiding niet functioneerde moest men rivierwater of regenwater drinken waardoor vele infectieziekten ontstonden.
Ook de voedselvoorziening was onvoldoende, niet dat er honger werd geleden zoals aan de overzijde van de rivier, maar men moest er heel veel voor doen en het menu was nogal eenzijdig. Het bestond bijvoorbeeld uit veel aardappelen, welke bij de boeren werden gehaald.
Vlees was af en toe voorhanden als vee dat in de weide rond liep getroffen wer door granaatvuur.
Als dat gebeurde vond er een noodslachting plaats.
Men stond dan uren in de rij om een stuk vlees te bemachtigen.

Ook was mevrouw Nelemans betrokken bij de opvang van vluchtelingen welke via de crosline vanaf de overzijde van de rivier naar Lage Zwaluwe kwamen. Deze moesten bij nacht en ontij worden verzorgd.

Zij hield zich daarnaast bezig met het organiseren van voedseltransporten vanaf Lage Zwaluwe naar Dordrecht en andere steden in Holland. Ze speelde een grote rol in de Hulpactie Roode Kruis (H.A.R.K.).

Het Thema boek zal worden gepresenteerd door Arie Nelemans op zaterdag 9 november 14.00 in de NH kerk te Lage Zwaluwe.
Wij hopen een een groot aantal genodigden en belangstellenden te mogen ontvangen.