Themaboekje boerderijen gepresenteerd

      Geen reacties op Themaboekje boerderijen gepresenteerd

Dhr. Teeuwen reikt het eerste boekje uit aan Dick Heil en Mariette van Straten [Foto: Anneke Moerenhout]

Op zaterdag 26 november 2022 vond de overhandiging plaats van het themaboekje “Boerderijen”. Namens Stichting Heldens de Laat namen Dick Heil en Mariette van Straaten het eerste exemplaar in ontvangst.

Erfgoedvereniging Heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe brengt ieder jaar een themaboekje uit. Dit jaar is dit Boerderijen.

Hierin worden alle boerderijen, 176 stuks beschreven die vroeger in de dorpen Hooge en Lage Zwaluwe waren. Waarom deze verdwenen geven wij hier weer.
Wegens voedselschaarste tijdens de Tweede Wereldoorlog werd daarna een Europees landbouwbeleid gestart met als doel dat Europa wat betreft voedsel zelfvoorzienend zou worden. Onderdeel daarvan was efficiëntere bedrijfsvoering om zodoende de voedselproductie te verhogen. Om die reden werd een saneringsregeling ingevoerd om kleine bedrijven uit te kopen en een ruilverkaveling van de landerijen. Mede daardoor verdwenen de meeste boerderijen uit de dorpen.
Aan de hand van foto’s met een stukje tekst wordt de geschiedenis van de verdwenen boerderijen en de mensen die ze bewoonden weergegeven.

De taak van de erfgoedvereniging is de plaatselijke geschiedenis te onderzoeken, vast te leggen en te publiceren wat ook voor dit onderwerp is gedaan.

Ook dit jaar werd de uitgave mede mogelijk gemaakt door bijdrage van de Stichting Heldens de Laat. Het eerste boekje werd overhandigd aan Dick Heil en Mariette van Straaten van de stichting in Onze Kerk te Hooge Zwaluw in aanwezigheid van het bestuur en medewerkers.

Het boekje wordt verspreid onder de leden van de erfgoedvereniging.

Wilt u een boekje bestellen dan kan dat via deze pagina: https://erfgoedzwaluwe.nl/bestellen/