Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:

  1. Het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats en streek;
  2. Het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten, die tot het begrip heemkunde behoren, zoals, onder meer de plaatselijke geschiedenis, het plaatselijk volksleven, het landschap en de bebouwing;
  3. Het verlenen van medewerking aan het veiligstellen van heemkundig belangrijke zaken zowel roerend als onroerend van aard;
  4. Het vastleggen van onderzoekingen en eventuele uitgewerkte studies.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1.  Het (doen) houden van lezingen en studie-avonden; het organiseren van excursies en tentoonstellingen; het oprichten en beheren van een museum en/of documentatiecentrum;
  2. Het daadwerkelijk steunen van diegenen, die zich met het onderzoek van één bepaald heemkundig onderwerp bezig houden;
  3. Het verlenen van medewerking aan  of het samenwerken met andere verenigingen en stichtingen, die een gelijksoortig doel na streven;
  4. Alle overige wettelijk toegestane middelen.