Bestuur

Voorzitter:
dhr. O.G.J.M. Strouken-Busink

Secretaris:
mevr. L. van de Weijer

Penningmeester
dhr. A. Slootweg

Bestuursleden:
dhr. L. ten Haaf

Archivaris
dhr. M.B.G. van der Veeke