ANBI status Erfgoedvereniging “Heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe”

Onze Erfgoedvereniging “Heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe” is door de Belastingdienst per 1 januari 2015 aangemerkt als een algemeen nut beoogde instelling (ANBI). Zie ANBI status
Voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2008 dat giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Ook kunnen ANBI’s vanaf die datum in aanmerking komen voor een vrijstelling van schenk- en erfbelasting.

Inschrijving Kamer van Koophandel: 40272085
RSIN:805880306.

Postadres:
Erfgoedvereniging “Heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe”
Nieuwlandsedijk 53,

4926 AN Lage Zwaluwe

E-mail:  administratie@erfgoedzwaluwe.nl
Telefoon: –

Rekening:  NL72.RABO.0126.7302.29

Bestuurders:
dhr. B. Teeuwen: voorzitter
mevr. L. van de Weijer Secretaris
dhr. A. Slootweg: penningmeester
dhr. L. ten Haaf: bestuurder

Beloningsbeleid:
bestuur en/of leden ontvangen geen beloning voor  hun activiteiten;
onkosten worden incidenteel vergoed.

Doelstelling:
Zie: doelstellingen

Beleidsplan: zie: ANBI beleidsplan

Financiële verantwoording:
zie: begroting (volgt nog)

Statuten:
Zie: Statuten Heemkundekring