Agenda

Op deze pagina vindt u de Activiteiten Agenda van Heemkundkring Willem Snickerieme.
Wilt u meer informatie neem contact op door een e-mail te sturen naar
administratie@erfgoedzwaluwe.nl

Of bel ons: 0168 486022


mrt
26
di
Algemene Leden Vergadering
mrt 26 @ 19:00 – 20:30

Ledenvergadering in gebouw Ons Belang, Kerkstraat 47, Lage Zwaluwe. Zaal open 19.00.

Aftredend en niet herkiesbaar is voorzitter Otte Strouken.

Als nieuw bestuurslid wordt voorgedragen de heer Bernard Teeuwen. Omdat we na het vertrek van Otte Strouken geen voorzitter meer hebben wordt Bernard na zijn verkiezing als bestuurslid door het bestuur voorgedragen als interim voorzitter voor de tijd van een jaar.

Aftredend en herkiesbaar is bestuurs- en redactielid Leen ten Haaf, waarbij de bemerking dat gezien zijn leeftijd per jaar zal worden bekeken of het bestuurslidmaatschap wordt voortgezet.

Er worden dringend nieuwe bestuursleden gevraagd, in het bijzonder iemand uit Hooge Zwaluwe om ook aldaar de plaatselijke geschiedenis zo volledig mogelijk te kunnen weergeven. Ook vragen we vrijwilligers voor het organiseren van onze activiteiten

Regionale Heemkwis 2018 (aansluitend aan ALV)
mrt 26 @ 20:30 – 21:30

Vanaf 20.45 houden we de Zwaluwse Heemkwis. Hierin kunt u uw bekendheid met de Zwaluwse geschiedenis bewijzen. De winnaar krijgt een leuke prijs. Toegang ook voor niet leden.

mrt
27
wo
Veerponten van Moerdijk en aanleg Moerdijkbruggen
mrt 27 @ 10:00 – 11:00

Op 27 maart 2019 10.00 tot 11:00 lezing door Leen ten Haaf in Ons Belang (Bij KBO). Onderwerp Veerponten van Moerdijk en aanleg Moerdijkbruggen. Toegang gratis.

Nog steeds wordt gesproken over Boven en Beneden de Moerdijk. Dit heeft er mee te maken dat na de St. Elisabethsvloed de Grote Waard na een aantal dijkdoorbraken grotendeels blijvend onder water bleef staan waardoor een binnenmeer ontstond wat later de Biesbosch en het Hollandsdiep werden. Daardoor kwam Brabant gescheiden te liggen van Dordrecht. Aanvankelijk werd de oversteek bij tijd en wijle gedaan met roei-of zeilboten. Vanaf 1821 ontstond er een geregelde veerdienst met stoomponten, in 1872 werd de spoorbrug aangelegd en in 1936 de verkeersbrug. In 1945 blies het terugtrekkende Duitse leger de bruggen op en was Brabant weer los van Holland. Aan de hand van foto’s met toelichting worden deze belangrijke gebeurtenissen voor ons gebied zichtbaar gemaakt.

Zwaluws Erfgoed Depot geopend
mrt 27 @ 13:30 – 15:30
Zwaluws Erfgoed Depot geopend

Elke woensdag is het depot van Erfgoed Zwaluwe geopend.
Tussen 13.30 en 15.30 kunt u hier terecht met al uw vragen over Zwaluwe en omstreken van vroeger en nu.

mrt
29
vr
Veerponten van Moerdijk en aanleg Moerdijkbruggen
mrt 29 @ 20:00 – 21:00

Op 29 maart 2019 20.00 tot 21.00 lezing door Leen ten Haaf in de Ankerkuil te Moerdijk. Onderwerp Veerponten van Moerdijk en aanleg Moerdijkbruggen. Toegang gratis.

Nog steeds wordt gesproken over Boven en Beneden de Moerdijk. Dit heeft er mee te maken dat na de St. Elisabethsvloed de Grote Waard na een aantal dijkdoorbraken grotendeels blijvend onder water bleef staan waardoor een binnenmeer ontstond wat later de Biesbosch en het Hollandsdiep werden. Daardoor kwam Brabant gescheiden te liggen van Dordrecht. Aanvankelijk werd de oversteek bij tijd en wijle gedaan met roei-of zeilboten. Vanaf 1821 ontstond er een geregelde veerdienst met stoomponten, in 1872 werd de spoorbrug aangelegd en in 1936 de verkeersbrug. In 1945 blies het terugtrekkende Duitse leger de bruggen op en was Brabant weer los van Holland. Aan de hand van foto’s met toelichting worden deze belangrijke gebeurtenissen voor ons gebied zichtbaar gemaakt.

apr
3
wo
Zwaluws Erfgoed Depot geopend
apr 3 @ 13:30 – 15:30
Zwaluws Erfgoed Depot geopend

Elke woensdag is het depot van Erfgoed Zwaluwe geopend.
Tussen 13.30 en 15.30 kunt u hier terecht met al uw vragen over Zwaluwe en omstreken van vroeger en nu.

apr
10
wo
Zwaluws Erfgoed Depot geopend
apr 10 @ 13:30 – 15:30
Zwaluws Erfgoed Depot geopend

Elke woensdag is het depot van Erfgoed Zwaluwe geopend.
Tussen 13.30 en 15.30 kunt u hier terecht met al uw vragen over Zwaluwe en omstreken van vroeger en nu.

apr
17
wo
Zwaluws Erfgoed Depot geopend
apr 17 @ 13:30 – 15:30
Zwaluws Erfgoed Depot geopend

Elke woensdag is het depot van Erfgoed Zwaluwe geopend.
Tussen 13.30 en 15.30 kunt u hier terecht met al uw vragen over Zwaluwe en omstreken van vroeger en nu.

apr
24
wo
Zwaluws Erfgoed Depot geopend
apr 24 @ 13:30 – 15:30
Zwaluws Erfgoed Depot geopend

Elke woensdag is het depot van Erfgoed Zwaluwe geopend.
Tussen 13.30 en 15.30 kunt u hier terecht met al uw vragen over Zwaluwe en omstreken van vroeger en nu.

mei
1
wo
Zwaluws Erfgoed Depot geopend
mei 1 @ 13:30 – 15:30
Zwaluws Erfgoed Depot geopend

Elke woensdag is het depot van Erfgoed Zwaluwe geopend.
Tussen 13.30 en 15.30 kunt u hier terecht met al uw vragen over Zwaluwe en omstreken van vroeger en nu.