Drenkelingen kerkhof

      Reacties uitgeschakeld voor Drenkelingen kerkhof

Op 30 december 1872 koopt het gemeentebestuur van Hooge en Lage Zwaluwe een perceel ter grootte van 8 vierkanten roeden (are) en 10 vierkanten ellen (centiaren)  voor de prijs van 40 gulden.drenkelingenkerkhof

De aanbestedingen werden gedaan en de laagste inschrijving van A. v.d. Pas kreeg het werk, wat inhield het maken van een baarhuisje. De prijs was 214 gulden.

De begraafplaats was bedoeld voor mensen waar men de identiteit niet van kon vaststellen. Meestal waren dat drenkelingen die op de rivier gevonden werden, vandaar dat in de volksmond het kerkhofje al gauw drenkelingenkerkhofje werd genoemd.

Mogelijk dat er ook een slaapplaats in geregeld kan worden net als vroeger, toen er wel eens dronken mensen vanuit Wagenberg of Terheijden hierlangs kwamen en maar even een dutje deden. Met als gevolg dat de spelende kinderen gesnurk hoorden en mogelijk een lijk was wakker geworden.